صنایع دستی شهرشیراز و تاثیر آن بر روحیه گردشگران

صنایع دستی شیراز

صنایع دستی شهرشیراز  هنر زیبا و دلنشینی است که صرفا به قدمت این شهر اصیل ایرانی برنمی‌گردد. چه بسیار هستند شهرهای قدیمی در سراسر دنیا، که یا صنایع دستی شاخصی نداشته‌اند و یا صنایع دستی آن‌ها به فراموشی سپرده شده. شیراز اما تکلیفش فرق می‌کند، شیراز شهر عشق و شعر است. آنان که به تولید […]