آیا از عجایب لشگر سفالین و کاخ ممنوعه چین چیزی می‌دانید؟

لشگر سفالین و کاخ سلطنتی در چین

آیا از عجایب لشگر سفالین و کاخ ممنوعه چین چیزی می‌دانید؟ کشور چین جزو کشورهایی است که عجایب زیادی از جمله دیوار چین، لشگر سفالین و یا همان ارتش تراکوتا، شهر ممنوعه و کاخ سلطنتی پکن و بسیاری آثار تاریخی دیگر در آن به چشم می‌خورد و همه ساله گردشگران زیادی از سراسر جهان از […]